Slovenský raj

Vonku nám síce panuje pani zima, ale ja som spracoval fotogalériu z konca leta.
Nech sa páči, namiesto bielej ponúkam zelenú dolinu Suchá Belá a kláštorisko.